• SHRI SOMESHWAR SAHAKARI SAKHAR KARKHANA LTD, SOMESHWARNAGAR, TAL-BARAMATI, DIST-PUNE 412306.
  • (02112) 282150,282476